آلبوم ابری پر است: شیائومی


سلام، من تعدادی عکس دارم که در آلبوم خصوصی خود یا هر نام دیگری دارم، و می خواهم آنها را در رایانه خود ذخیره کنم، برای انجام این کار باید آنها را در آلبوم معمولی قرار دهم تا بتوانم آنها را از طریق انتقال USB ارسال کنم. اما وقتی می خواهم برای آنها یا حتی یک عکس ارسال کنم، می گوید که آلبوم ابری پر است.

چگونه می‌توانم این مشکل را برطرف کنم، فقط می‌خواهم عکس‌هایم را از آلبوم ابری یا هر چیزی که به آن می‌گویند به آلبوم معمولی‌ام ارسال کنم.

لطفا کمک کنید.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zs05qh/cloud_album_is_full/

توسط Lei Jun

Lei Jun