آموزش را به صورت دستی در Zepp Life: Xiaomi اضافه کنید

سلام بچه ها، من تا الان 9 ساعت پیاپی در تور دوچرخه بودم، اما در حین دوچرخه سواری، Mi Band 6 من کاملاً تخلیه شد و کل تور من را ردیابی نکرد. آیا می توان دوچرخه سواری با کیلومتر (سلام از اروپا) و حتی شاید مسیر دقیق را به صورت دستی در برنامه اضافه کرد؟ پیشاپیش متشکرم


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wyme15/add_training_manually_in_zepp_life/