آپدیت جدید چیه؟

از زمان آپدیت جدید MIUI 13.0.1، گوشی من واقعا عجیب است. حتی برای این استانداردها و برنامه ها به طور تصادفی خراب می شوند، باتری بسیار سریع تخلیه می شود. آیا این من هستم یا برای شما هم اتفاق می افتد؟

ارسال شده توسط /u/GemblyxD
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10mombm/what_is_it_with_the_new_update/

توسط Lei Jun

Lei Jun