آیا آنها ویژگی “مخفی کردن برنامه” را در miui 14 حذف کردند؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/114dcky/did_they_remove_the_hide_app_feature_in_the_miui/

توسط Lei Jun

Lei Jun