آیا امکان خرید جداگانه کیف شارژ برای هدفون های بی سیم mi true وجود دارد؟

کیس من از نظر فیزیکی خراب است و نمی توانم آن را ببندم. آیا می توانم جدید بخرم؟ آیا کار خواهد کرد؟

ارسال شده توسط /u/nexetpl
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z3el2x/is_it_possible_to_separately_buy_a_charging_case/

توسط Lei Jun

Lei Jun