آیا این روی گوشی شما هم کار نمی کند؟ من نمی توانم یک مکالمه را اضافه کنم "مکالمات انتخاب شده می توانند حباب شوند". آیا راهنمایی برای انجام این کار وجود دارد؟ من در حال حاضر از آخرین MIUI استفاده می کنم و برنامه پیام رسان من نیز به روز شده است.

آیا این روی گوشی شما هم کار نمی کند؟  من نمی توانم یک مکالمه را اضافه کنم "مکالمات انتخاب شده می توانند حباب شوند".  آیا راهنمایی برای انجام این کار وجود دارد؟  من در حال حاضر از آخرین MIUI استفاده می کنم و برنامه پیام رسان من نیز به روز شده است. ارسال شده توسط /u/SecondPageOfGoogle
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10jyqrs/does_this_doesnt_work_on_your_phone_also_i_cant/