آیا باید قبل از ارتقاء به MIUI 14، برنامه های debloated را دوباره نصب/فعال کنم؟

(RMN10 Pro، در حال حاضر در MIUI 13)

ارسال شده توسط /u/KrisNM
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12i059t/should_i_reinstallreenable_debloated_apps_before/

آیا لازم است همه برنامه‌های غیرفعال/حذف شده سیستم را قبل از ارتقاء اصلی مجدداً نصب کنید؟

من مقدار زیادی از bloatwares معمول را از طریق debloated بانک انکشاف آسیاییdebloating استاندارد، نه افراطی، بدون ریشه.