آیا باید منتظر انتشار بین المللی Xiaomi mi band 7 pro باشم یا فقط نسخه چینی آن را بخرم

آیا معمولاً با انتشار بین المللی چیزی تغییر می کند؟ آیا به هر حال روی ردیابی GPS تأثیر می گذارد (من در دریا هستم بنابراین شاید خیلی زیاد نباشد)

ارسال شده توسط /u/FilthyComrade06
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xjztem/should_i_wait_for_the_international_release_of/