آیا به‌روزرسانی‌هایی در صفحه پشتی Mi 11 Ultra وجود خواهد داشت تا آن را قابل استفاده‌تر کند؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10t40f2/will_there_be_any_updates_to_the_rear_screen_of/

توسط Lei Jun

Lei Jun