آیا در miui 13 والپیپر جدیدی به جز کوه، مریخ، زحل، زمین و هندسه وجود دارد؟ من فقط می توانم آنهایی را که در برنامه تم هستند ببینم

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/103b4hn/are_there_any_new_super_wallpapers_in_miui_13/