آیا راهی برای بازگرداندن صفحه نمایش به موقع در تنظیمات باتری وجود دارد؟ من از Xiaomi 12T global استفاده می کنمارسال شده توسط /u/3perr
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ypqoq3/is_there_a_way_to_get_back_screen_on_time_view_in/

توسط Lei Jun

Lei Jun