آیا راهی برای تغییر پاپ آپ اعلان ها وجود دارد؟ : شیائومی

عاشقشم. من به دنبال برنامه ای بودم که بتواند این را تکرار کند اما فایده ای نداشت. نزدیک ترین موردی که پیدا کردم بد به نظر می رسید.

آیا می توانم اعلان های بزرگ خود را به اعلان های کوچکتر تغییر دهم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wd0qyc/is_there_a_way_to_change_the_notification_popups/

بنابراین دیدم دوستم از گوشی سامسونگ استفاده می کند و دیدم که اعلان های او از دیسکورد کوچکتر از من است. مشخص شد که این یک ویژگی انحصاری سامسونگ است که به شما امکان می دهد اعلان های فشرده را فعال کنید.

توسط Lei Jun

Lei Jun