آیا راهی برای داشتن صدای زنگ بهتر از طبیعت وجود دارد؟

من یک Redmi Note 10 Pro دارم و صدای زنگ در برنامه ساعت بسیار بد است! این همه چیزهای طبیعی است و من نمی توانم زنگ بلندی پیدا کنم (من به سختی می خوابم). آیا کسی زنگ هشدار خوبی پیدا کرده است که موسیقی نباشد؟

ارسال شده توسط /u/LettuceIsPog
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zk0d8z/any_ways_to_have_better_alarm_sounds_than_nature/