آیا راهی برای رفع مشکل deadboot Redmi 9t وجود دارد؟

Redmi 9t من در حال حاضر بعد از اینکه سعی کردم آن را راه اندازی مجدد کنم روشن نمی شود. 3 ساعت وصلش کردم و سعی کردم دکمه پاور رو نگه دارم ولی بازم چیزی نشد. راه دیگری برای رفع این مشکل وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/KingGloriaXD
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wzkujy/is_there_any_way_to_fix_the_redmi_9t_deadboot/

توسط Lei Jun

Lei Jun