آیا راهی برای مسدود کردن تماس های کد شهرستان وجود دارد؟ من Poco X3 NFC دارم

من سعی کردم پیشوند کشور را با * در پایان اضافه کنم و کار نکرد، هنوز هم از آن تماس های اسپم دریافت می کنم

ارسال شده توسط /u/Sorapak
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11a6if4/is_there_a_way_to_block_county_code_calls_i_have/