آیا راهی برای پشتیبان گیری از یک تم وجود دارد؟

من تمی دارم که خیلی دوستش دارم، اما نویسنده از فروشگاه تم بیرون کشیده است، بنابراین نسخه ای که در تلفنم دارم تنها موردی است که دارم. من می خواهم یک نسخه پشتیبان از آن ایجاد کنم و آن را ایمن نگه دارم، آیا راهی برای dk این وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/CryoSharma
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10msg1c/is_there_a_way_to_backup_a_theme/

توسط Lei Jun

Lei Jun