آیا راه خوبی برای دریافت بسته های آیکون در Redmi Note 10 Pro وجود دارد؟

من به استفاده از لانچر دیگری فکر می کردم، اما من کاملاً از لانچر موجود در گوشی خوشم می آید، آیا واقعاً راه دیگری وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/dom_yba
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1036o7b/any_good_way_to_get_icon_packs_on_redmi_note_10/