آیا ساعت ها با افزایش سن خواندن نبض را متوقف می کنند؟

در لحظه نوشتن این مطلب با نبض 135 بد هستم. من 100% مطمئن هستم که اگر این درست بود، شروع به تنفس سنگین می کردم.

در هر صورت ایده این است که اخیراً نبض من را اندازه گیری نمی کند. انرژی هم همینطور حداقل برای انرژی بعد از 7 ساعت خواب 3 درصد به من داد. خواب بدی است، اما هنوز این ایده را درک می کنید. بعد از 8 ساعت خواب مناسب به من 25 می دهد.

بنابراین هیچ راه حلی وجود دارد یا فقط باید با آن مقابله کنم؟

بنابراین من یک ساعت 2 ساله دارم. جعبه می گوید "تماشای من" بنابراین نمی توانم بگویم چه مدلی است یا شاید اولین باشد.

سلام.

پس خرابه؟ یا این که بعد از 2 سال طبیعی است و فقط راهی است که ما را مجبور به خرید جدیدتر می کند.

به عنوان یک سلب مسئولیت، ماه‌ها است که یک بیماری طولانی مدت دارم، نمی‌توانم کشف کنم که واقعاً چیست، بنابراین شاید ضربان قلبم بالاتر از حد متوسط ​​باشد، اما به هیچ وجه به این میزان نیست.

ارسال شده توسط /u/Radusili
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10wu7y4/do_watches_stop_reading_the_pulse_as_they_get/