آیا سایر ساعت های غیر شیائومی با گوشی های شیائومی کار می کنند؟ : شیائومی


من می خواهم یک ساعت شیائومی بگیرم اما هیچ مزیتی با بیمه درمانی خود با آن محصول دریافت نمی کنم. آیا ساعت Galaxy/Honor/Garmin سازگار است؟ من هم چه چیزی را از دست خواهم داد؟
من به دنبال ساعتی نیستم که برنامه های زیادی را امکان پذیر کند، بیشتر فقط برای تناسب اندام، اما همچنان شبیه یک ساعت است و نه یک نوار تناسب اندام.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ydusqt/do_other_non_xiaomi_watches_work_with_xiaomi/

توسط Lei Jun

Lei Jun