آیا شنیدن صدای کلیک در فوکوس طبیعی است؟ : شیائومی


سلام،

وقتی نزدیک اهداف فوکوس می کنم صدای کلیک دوربینم را شنیدم. این عادی هست؟ من دارم

شیائومی 11 تی. در عرض 2 ماه پس از استفاده و من فقط می ترسم که آیا آن صدا را بشنوم یا نه. آنقدر قوی نیست، فقط کمی لرزش دارد و صدای کلیک را می شنوید


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zy7xbn/is_it_normal_to_hear_click_sound_on_focus/

توسط Lei Jun

Lei Jun