آیا فعال کردن ویژگی افزایش سرعت شارژ باعث کاهش عمر باتری می شود؟

من اخیرا یک mi 12t گرفتم و در مورد شارژ زیاد مطالعه کردم، اما چیزی در مورد این ویژگی پیدا نکردم. نمی دانم قرار است آن را روشن یا خاموش کنم، می ترسم روی عمر باتری من تأثیر بگذارد. بچه ها درباره این چه فکر می کنید؟

ارسال شده توسط /u/Ueln1
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10h731r/does_enabling_the_boost_charging_speed_feature/