آیا مقیاس ترکیب بدن mi 2 دقیق است؟ : شیائومی

من به مدت یک ماه هر روز هفته به باشگاه (وزن) می‌روم، با کمبود کالری ثابت و در نهایت مصرف مکمل‌های پروتئینی، این ترازو نشان می‌دهد که من به سختی چربی بدن را از دست داده‌ام و یک کیلو عضله از دست داده‌ام، که به معنای واقعی کلمه باید باشد. غیرممکن است از آنجایی که من 5 کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم، و بهبود واضحی در عضلات خود مشاهده کردم، آیا باید استفاده از این ترازو را متوقف کنم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wnaack/is_mi_body_composition_scale_2_accurate/

توسط Lei Jun

Lei Jun