آیا من تنها هستم؟

از زمانی که به miui 13 آپدیت کردم، در بازی هایی که بدون مشکل بازی می کردم، با یخ زدگی صفحه نمایش و فریم پایین مواجه شدم قبل از این به روز رسانی، می توانم به 12.5 برگردم.

ارسال شده توسط /u/gagasunderwear
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10jagnh/am_i_the_only_one/