آیا می توانم ابزارهای ویدئویی و میانبرهای برنامه را برگردانم؟

من به تازگی Redmi Note 12 (تلفن فوق العاده btw) را دریافت کردم و ابزارهای ویدئویی، میانبرهای برنامه و توربو بازی (همه منوهای کوچکی که از کنار صفحه خارج می شوند) وجود ندارد، آیا آن را حذف کرده اند یا باید باشد. روشن شد؟

(قبلا من ردمی نوت 10 اس داشتم)

ارسال شده توسط /u/Dyski123
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13kvmf2/can_i_get_the_video_tools_and_app_shortcuts_back/