آیا می توانم از پورت USB تلویزیون برای تغذیه تلویزیون 4K Stick استفاده کنم یا باید از آداپتور پریز برقی که همراه آن است استفاده کنم؟

اساساً همه اینها در مبحث تهدید است. پریز من کمی از تلویزیون دور است و کابل خیلی کوتاه است، بنابراین من از پورت USB تلویزیونم استفاده کردم، اما یکی از آشنایانم گفت که ممکن است "سوختن" چوب من یک ماه دیگر خواهد مرد.

پیشاپیش متشکرم

ارسال شده توسط /u/Scukojake
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/120st3p/am_i_good_to_use_tv_usb_port_to_power_4k_tv_stick/

آیا این درست است یا من چیزی برای نگرانی ندارم؟