آیا می توانم زبان دیگری را برای یک برنامه خاص تنظیم کنم؟

آیا این امکان پذیر است؟

ارسال شده توسط /u/KaOzPoNs
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xi4gu7/can_i_set_a_different_language_to_an_speciifc_app/

من می‌خواهم زبان سیستم من روی انگلیسی تنظیم شود، اما برای یک برنامه یادداشت صوتی خاص، باید آن را به زبان دیگری قرار دهم…

سلام!
می خواهم بدانم آیا راهی برای تنظیم زبانی متفاوت از سیستم برای یک برنامه خاص وجود دارد؟

توسط Lei Jun

Lei Jun