آیا می توانید فایل های خصوصی را روی کارت sd قرار دهید؟

من قصد دارم یک کارت sd بخرم اما مطمئن نیستم که آیا می توانم فایل های خصوصی خود را در آنجا نگه دارم یا خیر

ارسال شده توسط /u/ropoqi
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10zdnhz/can_you_put_private_files_on_sd_card/

بنابراین اگر فایل‌هایم را روی کارت sd خصوصی تنظیم کنم، آیا در آنجا باقی می‌ماند یا در واقع به حافظه داخلی منتقل می‌شود؟