آیا می توانید همه شما را به من پیشنهاد دهید؟ : شیائومی

روز خوبی داشته باشی!!


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zbdm65/can_you_all_please_suggest_themesicon_packs_to_me/

همانطور که عنوان به شما نشان می دهد، من از تم های خود خسته شده ام و به دنبال موضوعات جالب جدید هستم. اما بیشتر مضامین سطل زباله هستند و به نظر می‌رسند که چرند هستند. بنابراین خوشحال می‌شوم اگر بتوانید بسته‌های آیکون جذاب/در صورت امکان/ متحرک، به من پیشنهاد دهید.