آیا می توانید یک محافظ صفحه نمایش خوب برای 11t pro معرفی کنید؟

آیا توصیه ای برای محافظ صفحه نمایش خوب دارید؟ همچنین محافظ شیشه بگیرم یا نه؟ کدام بهتر است؟

ارسال شده توسط /u/Visualsofazmat
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yaefew/can_you_guys_recommend_a_good_screen_protector/