آیا نوت بوک Mi Air 13.3" با شارژرهای 100 واتی کار می کنید؟

من نمی خواهم آن را منفجر کنم.

ارسال شده توسط /u/Does-not-Sleep
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/115y6w7/does_the_mi_notebook_air_133_work_with_100w/

به دنبال دریافت کابل شارژر بلندتر بودم.
آیا با کابل و شارژر 100 واتی کار می کند؟