آیا همین طور است؟ : شیائومی


من حداقل 3 سال در رومانی تحصیل خواهم کرد، آیا قبل از رفتن باید گوشی جدید شیائومی خود را از آنجا بخرم یا از اینجا؟ آیا اگر از آنجا آن را بخرم خدمات مختلفی دریافت خواهم کرد که اگر از اینجا بخرم دریافت نمی کنم؟ (با توجه به اینکه من در منطقه MENA هستم).


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zo4170/is_it_the_same/

توسط Lei Jun

Lei Jun