آیا هنوز باید منتظر مجوزهای باز کردن قفل بوت لودر باشم؟ : شیائومی

1.- بله یک دوره انتظار وجود دارد. برای اولین تلفن ۷ روز است و اگر دومین یا سومین دستگاهی باشد که با استفاده از همان حساب MI قفل آن را باز می‌کند، ممکن است به ۱۵ یا بیشتر افزایش یابد.

3.- به خاطر داشته باشید که در طول دوره انتظار نباید بازنشانی کارخانه ای یا خروج از حساب کاربری MI را انجام دهید. در غیر این صورت زمان شمار ریست می شود.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/walay0/do_i_still_need_to_wait_for_unlock_bootloader/

2.- از ابزار رسمی باز کردن قفل بوت لودر استفاده کنید

توسط Lei Jun

Lei Jun