آیا هنوز هم می توانیم انیمیشن شارژ را در miui13 سفارشی کنیممن از Mi11T Pro استفاده می کنم در صورتی که چیزها را توضیح دهد

ارسال شده توسط /u/I_Like_Mods
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x8x1x2/can_we_still_customise_the_charging_animation_in/

توسط Lei Jun

Lei Jun