آیا پاک کردن کش از برنامه های سیستم ایمن است؟

در نتیجه فضای گوشی من 4 گیگابایت افزایش یافته است، اما من کمی نگران هستم که آیا می توانستم به دستگاهم آسیبی وارد کنم، بنابراین می خواستم بدانم آیا نباید این کار را انجام دهم یا خیر

ارسال شده توسط /u/Mackelowsky
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/111el42/is_it_safe_to_clear_cache_from_system_apps/

امروز تصمیم گرفتم حافظه پنهان برخی از برنامه‌های سیستم (مثلاً Cleaner و Package Installer) را پاک کنم، زیرا آنها فضای زیادی را در تلفن من اشغال می‌کنند.

توسط Lei Jun

Lei Jun