آیا کارخانه محافظت می کند "شیشه" از گوشی حذف شود؟

12T من با یک لایه محافظ روی صفحه نمایش عرضه شد. می خواستم بدانم آیا می توانید آن را حذف کنید یا اینکه به نوعی بخشی از صفحه نمایش است. از آنجا که به نظر می رسد به خوبی به هم چسبیده اند، اما این لایه در حال خراشیدن است و ذره ای گرد و غبار زیر آن قرار گرفته است، به همین دلیل می خواهم آن را برداریم.

ارسال شده توسط /u/Bubo_Cuprummentula
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13blxab/can_the_factory_protective_glass_be_removed_from/