آیا کسی برنامه دوربین دوربین Leica Premium Modded Leica را از Github خریداری کرده است؟

من 10 دلار برای آن پرداخت کردم و در نصب آن گیر کردم. اگه کسی خریده میتونم از کمکم استفاده کنم

TIA

ارسال شده توسط /u/manko_lover
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/100ozzd/did_anyone_buy_the_premium_modded_leica_cam_app/