آیا کسی می تواند به من کمک کند تا پانل اجاق گاز فشاری شیائومی خود را ترجمه کنم؟

من یک زودپز دارم و صفحه آن به زبان ماندارین است که نمی توانم آن را بخوانم. آیا کسی می تواند به من کمک کند تا آن را به انگلیسی یا فرانسوی ترجمه کنم؟ مترجم من از معنای برخی کلمات مطمئن نیست، زیرا زمینه را نمی داند.

پیشاپیش از کمک شما سپاسگزارم و روز خوبی داشته باشید!

ارسال شده توسط /u/LeVraiRoiDHyrule
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12454vd/could_someone_help_me_translate_my_xiaomi/

اینم عکس:

سلام،