آیا کسی می داند چگونه می توان این مشکل را با ساعت هوشمند شیائومی mi حل کرد؟ وقتی به دستیار Google خود در ساعت هوشمند mi می گویم موسیقی پخش کند، پاسخ می دهد که او نمی تواند این کار را در اینجا انجام دهد و باید از دستگاه های دیگر بخواهم این کار را انجام دهند. اما قبلاً کار می کرد و موسیقی را پخش می کرد اما اکنون اتفاقی افتاده است. لطفا کمک کنید

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xm8ezk/does_anybody_know_how_to_fix_this_issue_with/