آیا کسی می داند که چرا من هیچ گزینه دیگری برای باز کردن وب سایت ها ندارم؟

آیا کسی می داند که چرا من هیچ گزینه دیگری برای باز کردن وب سایت ها ندارم؟

اخیراً من این باگ را در Mi 10t Lite خود دارم که در آن هنگام نیاز به باز کردن یک وب سایت درون برنامه ای فقط 2 را نشان می دهد. "بیشتر" گزینه ها و نه کروم؟ وقتی روی هر کدام کلیک می کنم، مرورگر پیش فرض mi را باز می کند

ارسال شده توسط /u/Economy_Actuator_813
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11nx4hb/does_anybody_know_why_i_dont_have_any_other/