آیا کسی می داند که Redmi Note Pro 10 از e-sim پشتیبانی می کند؟ارسال شده توسط /u/sea___
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ytzala/does_anybody_know_if_redmi_note_pro_10_supports/

توسط Lei Jun

Lei Jun