آیا کسی xiaomi.eu را روی Xiaomi 12T امتحان کرده است؟

اگر آن را امتحان کردید، آیا همه چیز خوب است؟

ارسال شده توسط /u/3perr
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/110zsx4/did_anyone_try_xiaomieu_on_xiaomi_12t/