آیا Gcam خوبی برای Xiaomi 12t وجود دارد؟

من قبلاً چند نسخه را امتحان کرده ام، اما آنها به درستی کار نمی کنند.

ارسال شده توسط /u/3perr
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ysqgj8/is_there_any_good_gcam_for_xiaomi_12t/