آیا MIUI 14 بر روی Xiaomi 11t pro منتشر شده است؟

و اگر هست چه زمانی باید انتظارش را داشته باشم؟

ارسال شده توسط /u/Glum_Ad254
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10vit3j/is_miui_14_released_on_xiaomi_11t_pro/