آیا Redmi Note 10S Miui 14/Android 13 را دریافت خواهد کرد؟ارسال شده توسط /u/AdUnusual7924
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/102zcfh/will_the_redmi_note_10s_recieve_miui_14android_13/

توسط Lei Jun

Lei Jun