آیا Xiaomi 12T Pro بیش از حد گرم می شود؟

من یک جورهایی نگران هستم زیرا به نظر می رسد برخی از افراد در این ساب می گویند که 12T Pro هنگام اجرای بازی در تنظیمات بالا بیش از حد گرم می شود، آیا این درست است؟ (بعضی از مردم می گویند که خوب است، که آن را حتی بیشتر گیج می کند)

منظورم این است که قرار نیست بیش از حد گرم شود، درست است؟ دارای SD 8+ Gen 1 است.

ارسال شده توسط /u/Hey22WasTaken
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zfgkyo/does_the_xiaomi_12t_pro_overheat/