آیا Xiaomi 12x ارزش خرید دارد؟

من بین 12x و poco F4 پاره شده ام. من نگران پشتیبانی هستم، زیرا می دانم F4 مودینگ بهتری خواهد داشت و هنوز هیچ کاستوم رام برای 12x نمی بینم. 12x با A11 شروع می شود، بنابراین یک قدم عقب تر است، غیر از این چه کاری انجام می دهید؟ هر مشکل/اشکی که باید از آن آگاه باشم؟ قیمت یکسان است، من موفق شدم یک 12x را برای 370 یورو پیدا کنم. با تشکر!

ارسال شده توسط /u/carlese
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yoe4gx/is_xiaomi_12x_worth_buying/