اثر انگشت Redmi Note 11 از کار افتاد

اسکنر اثر انگشت برای گوشی من از کار افتاد. کمتر از 6 ماه است. خیلی ناامید شده

ارسال شده توسط /u/bestoboy
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y7ws1g/redmi_note_11_fingerprint_stopped_working/