اجرای بیس Redmi Buds 3 Proروز خوب!

من هدفون Mi In-ear Basic (نسخه تازه) را دارم و باس آن را خیلی دوست دارم.

من فقط می خواهم بپرسم Redmi Buds 3 Pro از نظر باس چگونه با Fresh Edition سیمی و Buds 4 Pro مقایسه می شود؟

من قصد دارم هدفون TWS بخرم و واقعاً به Buds 3 Pro متمایل هستم.

می خواهم بدانم آیا عملکرد بیس آن برابر است یا بهتر از Buds 4 Pro. من دومی را امتحان کردم و بیس خوبی دارد. قابل مقایسه با Fresh Edition، اگرچه Fresh Edition عملکرد بیس بهتری برای من دارد، اما بله، سیمی است.

عملکرد Buds 3 Pro در مورد باس چگونه است؟

پیشاپیش متشکرم

ارسال شده توسط /u/garnetspear
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11q50ee/redmi_buds_3_pro_bass_performance/

توسط Lei Jun

Lei Jun