اساساً لوگوی خدمات گوگل پلی هر چند دقیقه به مدت کمتر از یک ثانیه در اعلان ها ظاهر می شود…

از چند هفته پیش شروع شد. باتری را خالی نمی کند، سرعت گوشی من را کاهش نمی دهد. این فقط عجیب و نگران کننده است.

ارسال شده توسط /u/Bredbear420
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12bbile/basically_google_play_services_logo_appears_in/