استخراج متن عکس در رام اتحادیه اروپا

من یک redmi note 10 pro با آخرین رام اتحادیه اروپا دارم و نمی توانم از گزینه استخراج متن عکس استفاده کنم.
آیا برای همه در دسترس نیست یا فقط من؟

ارسال شده توسط /u/kassas77
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11tcsqc/photo_text_extraction_on_the_eu_rom/